Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Klub "Senior +"

KLUB  SENIOR +

Klub Senior+ w Porębie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10

 
Klub Senior+ w Porębie to miejsce spotkań porębskich Seniorów, którzy zainteresowani są różnymi formami aktywności i integracji.

Celem Klubu Senior+ w Porębie jest:

 1. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, różnych form aktywności i integracji seniorów.
 2. Zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
 3. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników.

 

Zasady uczestnictwa w Klubie:

 
Uczestnikiem Klubu Senior+ w Porębie może zostać każdy mieszkaniec miasta Poręba, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Przyjęcie do Klubu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami. O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego uczestnika, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia seniorów;
 • motywowania uczestników do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o potrzeby i możliwości seniora;
 • animowania integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Oferta Klubu Senior+ obejmuje:

 • usługi o charakterze bytowym,
 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,
 • usługi wspomagające,
 • organizację czasu wolnego,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
 • stworzenie warunków do samopomocy,
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań, itp.,
 • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i towarzyskich (w  tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym   oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.

 
Funkcjonowanie Klubu:


Klub Senior+ w Porębie funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2 w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz od wtorku do czwartku w godzincach od 9.00 do 14.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez  Opiekuna Klubu "Senior+".
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie: cyklicznych spotkań, warsztatów tematycznych, prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, oraz innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Kontakt:

Klub Senior +  w Porębie
ul. Mickiewicza 2
42-480 Poręba 

tel. 32-67-72-033

Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior+ w Porębie można pobrać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie. 
 • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 

AKTUALNOŚCI:

Oficjalne otwarcie

Utworzono dnia 13.02.2023

W dniu 06 lutego 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior +. W uroczystości otwarcia Klubu udział wzięli seniorzy oraz zaproszeni goście. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, posłanka na Sejm Barbara Dolniak oraz Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej SUW Marcin Chroszcz.

Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, które będzie realizować szerokie potrzeby seniorów w naszej gminie, podkreślając tym samym ważną rolę najstarszego pokolenia w życiu społecznym.
W ramach działalności Klubu seniorzy mogą ....
czytaj dalej... na temat: Oficjalne otwarcie

Ogłoszenie

Utworzono dnia 07.12.2022

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

od 08.12.2022 r. będzie prowadził  nabór uczestników do

 

Klubu ,,Senior +” na rok 2023

 

Siedziba; Miejski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba

 

 

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Poręba, którzy:

czytaj dalej... na temat: Ogłoszenie

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl