Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Świadczenie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy dostępne są w MOPS Poręba. Informacje na temat świadczenia można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel: 326772033

Każdej osobie, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane z tego tytułu świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Jaka jest wysokość świadczenia za dzień opieki nad obywatelem Ukrainy ? 

Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

Przykład: 

Jan Nowak przygarnął do swojego domu matkę z dwójką dzieci z Ukrainy oraz pokrył koszty utrzymania. Otrzyma 3x40zł = 120zł za każdy dzień udzielonej pomocy. 

Co zrobić, aby otrzymać 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy? 

  • Trzeba złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie (w sekretariacie)
  • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres  dni i jest wypłacane z dołu. 

Ile czasu rozpatrywany będzie wniosek ?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie.  

Kto może podwyższyć kwotę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Kwota 40 zł za dzień może być podwyższona przez wojewodę w przypadku: 

  • zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy - weszła w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022r. 
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. 

Czy można uzyskać przedłużenie okresu 60 dni pobrania świadczeni za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców ? 

W szczególnie uzasadnionych przepadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. 

Zgoda wojewody może dotyczyć: 

  • indywidualnych spraw 
  • grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa - w przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicxznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie. 

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłożony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. 

Czy Gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekiniem z Ukrainy ? 

Tak, Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy urzędu. 

UWAGA Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę. 

Świadczenie 40 zł wyklucza wynagrodzenie za pomoc 

Świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia Ukraińcom mieszkania i jedzenia nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to m.in opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

Poniżej w załączniku rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku oraz kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.  

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl